Terugbetalings- en annuleringsbeleid

Voor onze klassikale (open inschrijving) cursussen zijn de volgende terugbetalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing:

  • Annuleringen binnen 1 week na ontvangst van uw aanmelding worden volledig terugbetaald, tenzij de annuleringsperiode binnen 3 weken voor het begin van de training valt (zie hieronder).
  • Na de annuleringsperiode van 1 week:
    • Meer dan 6 weken voor het begin van een cursus: volledige terugbetaling.
    • 6 tot 3 weken voor aanvang van een cursus: 50% restitutie.
    • Minder dan 3 weken voor aanvang van een cursus: niet terugbetaalbaar
  • In het geval u niet in staat bent om een ​​cursus bij te wonen vanwege ziekte, enz., kunt u zich laten vervangen door een collega.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om wijzigingen in ons cursusprogramma te voorkomen, behouden we ons het recht voor om een ​​cursus te annuleren. Cursussen vinden alleen plaats in het geval van voldoende aanmeldingen. Als het aantal aanmeldingen lager is dan het vereiste minimum, wordt u hiervan uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus op de hoogte gebracht. In geval van annulering door ons, zal het volledige cursusgeld worden terugbetaald. We kunnen echter niet de kosten vergoeden van vooraf geboekte reisarrangementen. Wellicht is het de overweging waard hiervoor een reiskosten verzekering af te sluiten.