Inleiding Vermoeiing

Voor wie is deze cursus?

 • Sterkte ingenieurs
 • Constructief ontwerpers
 • Test ingenieurs
 • Engineering managers
 • En allerhande aanverwante functies

Waarom deze cursus volgen?

Deze cursus geeft een overzicht van de vele aspecten van vermoeiing. Er wordt inzicht gegeven in de (mogelijke) oorzaken van een vermoeiingsbreuk met als doel de cursist in staat te stellen om problemen op het gebied van vermoeiing te herkennen, te analyseren en te voorkomen.

Vermoeiingsscheuren en breuken komen vaak onverwachts opzetten en kunnen grote schade veroorzaken, zowel menselijk als materieel en financieel (denk b.v. aan aansprakelijkheid). Het aandeel van schades ten gevolge van vermoeiing in het geheel van schadegevallen is aanzienlijk. Het op een geschikte wijze aanpakken van vermoeiing is daarom van wezenlijk belang.
Een vermoeiingsbreuk kan verschillende oorzaken hebben, zoals de kwaliteit van het materiaal, de productiemethode en eventuele fouten daarbij, de constructieve vormgeving, onjuist gebruik van sterkte- en betrouwbaarheidsberekeningen, onderschatting van het belasting spectrum of foutief gebruik van het product.
Er zijn vele aspecten die het vermoeiingsgedrag van een constructie beïnvloeden. Het voorkomen en in de hand houden van vermoeiingsproblemen behoort één van de sleutel vaardigheden van een constructief ingenieur te zijn.

Wat kunt u verwachten?

In 2 dagen zullen, aan de hand van presentaties, de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Vermoeiing van materialen – mechanisme & verschijnselen
 • Spanningsconcentraties, lokale plastische deformaties en residuele spanningen
 • Invloeden van oppervlaktegesteldheid, oppervlaktebehandeling en corrosie
 • Vermoeiingseigenschappen van materialen (vermoeiingsgrens, S-N krommen, vermoeiingsdiagrammen, gekerfde en ongekerfde proefstukken)
 • Vermoeiingsbelastingen in de praktijk, missie analyse en belasting collectieven , vermoeiing bij belastingen met variabele amplitude (cumulatieve schadeopbouw, interactie effecten)
 • Levensduurberekeningen
 • Wrijvingscorrosie, vermoeiing in verbindingen (beslagogen, klink-, bout-, las en lijmverbindingen)
 • Beproevingen op vermoeiing
 • Spreiding, betrouwbaarheid
 • Ontwerpen tegen vermoeiing: do’s & dont’s

Bonus!

Cursus Inleiding Vermoeiing

Deelnemers aan de cursus krijgen het ebook “Guidelines for Fatigue Life Analysis” gratis!

Wie begeleidt u bij deze cursus?

ir. Johannes Homan, Fatec Engineering

Hoe wilt u deze cursus volgen?

Bedrijfsintern

Fatec Engineering biedt u de mogelijkheid aan van aangepaste cursussen in uw bedrijf, b.v. een selectie van onderwerpen naar keuze of een mix van klassikale training en webinar. U heeft tenslotte het meest aan een cursus die direct aansluit op uw behoeften. Met een bedrijfsinterne cursus op maat kunt u naar eigen inzicht die onderwerpen aan bod laten komen die voor u het meest gewenst zijn.

Meer Informatie?