Diensten

Advies & Analyse

Advies & Analyse

Wij hebben de competenties u op een groot aantal gebieden van dienst te zijn: component ontwerp, materiaalkeuze, test specificaties, specificatie eisen en processen, onderhouds strategiën, inspectie methoden, enz.
Fatec Engineering kan analyses voor u uit voeren met betrekking tot vermoeiingslevensduur, scheurgroeilevensduur, reststerkte, belasting collectieven, etc.

Beschikbare  Tools

Fatec Engineering werkt met de volgende software: Fatiga, NASGRO, AFGROW, SuperSmith Weibull.
Daarnaast gebruikt Fatec Engineering standaard analyse codes, zoals Eurocode, DNV, IIW, FKM.

Schade Analyse

Oorzaken

Verlies van structural integrity kan leiden tot schades in of zelfs falen van componenten of constructies. De reden ligt niet altijd voor de hand. Fatec Engineering kan u helpen met uw schade analyse. Wij gebruiken gereedschappen als fractografie, sterkteanalyse, Weibull reliability engineering, etc.

Voorspellingen

Eenmaal schades in een component vastgesteld wilt u ook graag weten wat de te verwachten levensduur is van vergelijkbare componenten. Verder is het belangrijk te weten of de oorzaak van de schade symptomatisch is voor uw constructie of dat er slechts van een incident sprake is. Ook op dit vlak kan Fatec Engineering ondersteuning aanbieden.

Oplossingen

Nadat de schade is vastgesteld en geanalyseerd is het tijd voor oplossingen. Denk dan aan verbeterd ontwerp, modificatie van componenten in het veld, geoptimaliseerde onderhoud strategiën en inspectie intervallen, betere inspectie methodes, enz.

Vermoeiing schade analyse

Tools Ontwikkeling

Fatec Engineering levert ondersteuning in kennis- en technologietransfer. U kunt dan denken aan ontwikkeling van rekentools, ondersteuning bij het ontwikkelen van technische handboeken, etc.
Een voorbeeld: een klant uit de automotive industrie produceert gelaste componenten die certificatie vermoeiingsproeven moeten ondergaan. Door het slim relateren van test resultaten aan FE analyses was het mogelijk een makkelijk toepasbare vermoeiingslevenduur methodiek voor het component te ontwikkelen.

R&D

Als gespecialiseerd ingenieursbureau willen wij altijd vooraan staan bij ontwikkelingen op ons vakgebied. Dat betekent dat wij ook actief zijn op het gebied van R&D. Fatec Engineering werkt aan verbetering van vermoeiingslevensduur modellen en neemt deel aan onderzoek op gebied van nieuwe materialen, zoals vezel metaal laminaten.
Naast het werk aan eigen projecten bieden wij ook de mogelijkheid aan contract research te doen.